ZAJĘCIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Zapisy trwają! Zapraszamy do kontaktu..

Prowadzimy zajęcia:

Metodą Tomatisa®, Metodą Weroniki Sherborne, Metodą Dobrego Startu oraz kinezjologię edukacyjną.

Prowadzimy terapię:

Logopedyczną, Motoryki Ręki, Pedagogiczną oraz NeuroTaktylną.

Terapia EEG Biofeedback

Prowadzimy terapię EEG Biofeedback